سید حسین جہانیاں گردیزی

Member Designation: 
وزیر زراعت پنجاب
Member Image: 
Sr. No: 
1